blog
Szybkie Zamówienie (rozwiń)
Cena: 1596 PLN
Masz Pytania?
730 116 974

Regulamin

sklepu internetowego Rukola Catering Dietetyczny

§ 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy Rukola Catering Dietetyczny, dostępny pod adresem internetowym www.rukolacatering.pl prowadzony jest przez Dariusza Popławskiego oraz Iwonę Pietrzak prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Rukola s.c. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9581662775, REGON 9581662775
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2 Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rukola s.c. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9581662775, REGON 9581662775
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rukolacatering.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
 13. Produkt – dostępny w Sklepie zestaw cateringu dietetycznego będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą oraz dniem wolnym od pracy.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
§ 3 Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Chwarznieńska 198F, 81-602 Gdynia
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@rukolacatering.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 730 116 974
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Bank PKO BP 80 1440 1084 0000 0000 1561 1308
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00, sobota 9:00 – 14:00
§ 4 Wymagania techniczne
§ 5 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w osobnej zakładce na stronie Sklepu.
§ 6 Ceny produktów i dostaw
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeżeli taki występuje).
 3. Koszt dostawy wynosi odpowiednio:
  • Na terenie Trójmiasta i okolic – dostawa bezpłatna
  • W granicach aglomeracji warszawskiej – dostawa bezpłatna
  • Pozostałe lokalizacje, w których realizowane są dostawy – koszt 5 zł za każdą dostawę.
  • System płatności Sklepu nie dolicza automatycznie kosztu dostawy do całkowitej kwoty do zapłaty. O koszcie dostawy Klient zostanie osobno poinformowany przez Konsultanta po złożonym zamówieniu.
 4. Obszar działania Sprzedawcy określony jest w § 9.
 5. W przypadku produktu Dieta Indywidualna, który zakłada wyeliminowanie z diety więcej niż 3 składników, cena zostanie zwiększona o 30% w stosunku do ceny standardowej z cennika, chyba że koszt przystosowania diety do indywidualnych wymagań Klienta jest znacząco większy. W takim przypadku cena ustalana jest indywidualnie.
§ 7 Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 8 Zasady składania Zamówienia i płatności
 1. Zamówienie można złożyć na kilka sposobów:
  1. Korzystając z menu SZYBKIEGO ZAMÓWIENIA, dostępnego w nagłówku strony Sklepu:
   • Wybrać rodzaj diety, kaloryczność, datę rozpoczęcia diety i czas trwania umowy i kliknąć przycisk „Do koszyka”
   • Po przekierowaniu Klienta na stronę koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
   • Założyć konto lub zalogować się jeżeli Klient posiada już konto w Sklepie
   • Wybrać metodę płatności – system PayU lub przelew bankowy
   • Dokonać płatności po kliknięciu przycisku „Płacę teraz z PayU” lub „Kupuję i Płacę” (w przypadku przelewu bankowego).
   • W przypadku płatności przelewem bankowym Klient jest zobowiązany wykonać przelew najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia diety wskazaną w Formularzu.
  2. Wybierając rodzaj diety, którą Klient chce zamówić z menu „Nasze diety”:
   • W formularzu znajdującym się pod opisem diety wybrać kaloryczność, datę rozpoczęcia diety oraz czas trwania umowy i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
   • Założyć konto lub zalogować się jeżeli Klient posiada już konto w Sklepie
   • Wybrać metodę płatności – system PayU lub przelew bankowy
   • Dokonać płatności po kliknięciu przycisku „Płacę teraz z PayU” lub „Kupuję i Płacę” (w przypadku przelewu bankowego).
   • W przypadku płatności przelewem bankowym Klient jest zobowiązany wykonać przelew najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia diety wskazaną w Formularzu.
  3. Korzystając z FORMULARZA ZAMÓWIENIA dostępnego w jednej z zakładek strony Sklepu:
   • Wypełnić wszystkie wymagane pola Formularza Zamówienia oraz wybrać rodzaj diety, kaloryczność, datę rozpoczęcia diety i czas trwania umowy
   • Kliknąć przycisk „Wyślij”
   • Na podany w Formularzu adres mailowy Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz ze szczegółami dotyczącymi realizacji płatności.
  4. Telefonicznie:
   • Zamówienia można składać pod numerem tel. 730 116 974, w godzinach pracy biura Sklepu określonych w § 3
   • Do przyjęcia zamówienia wymagane jest podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia
   • Na podany adres mailowy Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz ze szczegółami dotyczącymi realizacji płatności.
 2. Zakup Voucherów cateringowych odbywa się w sposób elektroniczny za pomocą Formularza Zamówienia lub telefonicznie.
  1. Voucher może opiewać na dowolną kwotę, którą ustala Klient.
  2. Prawa do vouchera cateringowego mogą zostać przeniesione przez Kupującego na wskazaną osobę.
  3. Voucher musi być wykorzystany w ciągu 90 dni od daty zakupu
  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie i zgubienie Vouchera cateringowego. Nie wydaje duplikatów.
 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu PayU
§ 9 Dostawy
 1. Dostawy odbywają się wyłącznie na terytorium Polski, w następujących miejscowościach: Gdynia, Gdańsk, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Pruszcz Gdański, Luzino, Straszyn, Warszawa, Szeligi, Kwirynów, Łomianki, Marki, Ząbki, Zielonka, Sulejówek, Konstancin-Jeziorna, Józefów, Józefosław, Piaseczno, Raszyn, Michałowice, Pruszków, Piastów.
 2. Dostawa Produktu nastąpi w miejsce wskazane w Zamówieniu.
 3. Dostawy realizowane są z wykorzystaniem własnej floty samochodów Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej – zleceniobiorcy usług transportowych.
 4. Dostawy odbywają się według poniższego harmonogramu:
  1. Na terenie Trójmiasta i okolic – od niedzieli do piątku, w godzinach od 16.00 do 22.00 (dostarczane są posiłki do spożycia dnia następnego) lub od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 9.00 (dostarczane są posiłki do spożycia na dzień bieżący). Godziny dostaw zależą od strefy, w której znajduje się adres dostawy i są ustalane przez Sklep oraz podawane do wiadomości Klienta.
  2. Na terenie Warszawy i okolic – w godzinach od 4.00 do 9.00, w następujące dni tygodnia: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Sobota
 5. Po osobistym ustaleniu między Klientem a Sprzedawcą możliwy jest odbiór osobisty zamówionych produktów z siedziby firmy Sprzedawcy.
 6. Klient ma prawo do odwołania dostawy, jednak zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy o zmianie najpóźniej na 2 dni robocze, do godz. 12.00 przed datą dostawy sprzed zmiany. Dostawa odwołana zostanie zrealizowana jako dodatkowy dzień cateringowy po zakończeniu Umowy.
 7. Klient ma prawo do zmiany adresu dostawy, jednak zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy o zmianie najpóźniej na 1 dzień roboczy, do godz. 12.00 przed datą planowanej dostawy.
§ 10 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji po otrzymaniu płatności Kupującego. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej 1 dzień roboczy przed „datą rozpoczęcia diety” wskazaną w formularzu zamówienia. w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, ponieważ przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Istnieje możliwość rozwiązania Umowy zgodnie z przepisem § 8 ust 4.

§ 12 Rozwiązanie umowy
 1. Klient ma prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia trwającym 3 dni robocze.
 2. Wypowiedzenie umowy musi być złożone pisemnie drogą mailową (na adres biuro@rukolacatering.pl), pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Bieg wypowiedzenia liczony jest od daty wysłania wiadomości e-mail lub daty doręczenia Sprzedawcy, w przypadku pisma dostarczonego pocztą lub osobiście.
 4. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niezrealizowanego zamówienia na numer rachunku bankowego podany przez Klienta. Przy czym w takim wypadku wartość zrealizowanych dostaw rozlicza się według cen odpowiednich do okresu realizowania tych zamówień, zgodnie z Cennikiem.
 5. W przypadku rozwiązania umowy zawartej na podstawie oferty promocyjnej przy rozliczeniu kwoty zwrotu przyjmuje się ceny i warunki jak dla oferty standardowej, zgodnie z Cennikiem.
§ 13 Odpowiedzialność Sprzedającego i Kupującego
 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.
 2. Sprzedający informuje, że Produkt obejmuje posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.
 3. Ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Kupującego w momencie dostarczenia zamówienia. Od tego momentu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zamówiony produkt.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia wynikające z działania osób trzecich polegające na naruszeniach i opóźnieniach oraz działaniu tzw. siły wyższej (stany wyjątkowe).
 5. Informacje – zawiadomienia kierowane są do Kupującego w sposób elektroniczny, na wskazany w zamówieniu adres email. Są one traktowane jako informacje pisemne i w rozumieniu przepisów mają moc prawną.
 6. Kupujący ma obowiązek przestrzegania Regulaminu. Na tej podstawie otrzymuje możliwość zakupów w Sklepie. Naruszenie przez Kupującego któregokolwiek z punktów Regulaminu może skutkować automatycznym wypowiedzeniem umowy przez Sprzedającego.
 7. Zabronione jest zakładanie wielu kont w obrębie Sklepu rukolacatering.pl, w celu wielokrotnego zamówienia zestawu startowego. Zestaw promocyjny „Wypróbuj nas” przysługuje jednej osobie tylko 1 raz – zamówienia takiego zestawu po raz 2 i kolejny nie będą realizowane. Zwrot ewentualnie dokonanych opłat odbędzie się w przeciągu 14 dni roboczych, na wskazany przez zamawiającego numer rachunku bankowego.
 8. Zasada o możliwości zamówienia zestawu startowego tylko raz, odnosi się również do Klientów Sklepu nie korzystających z prawa do rejestracji konta w obrębie Sklepu rukolacatering.pl
§ 14 Reklamacje
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Kupujący zostanie powiadomiony elektronicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 2. Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia reklamacji w formie pisemnej na adres email biura lub adres pocztowy Sprzedającego.
 3. Procedura reklamacyjna zostaje uruchomiona w momencie otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia wyjaśniającego powody reklamacji.
 4. Brak dopełnienia tej czynności skutkuje anulowaniem działania ze strony Sprzedającego.
§ 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 16 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, którego produkty zamówione w Sklepie internetowym dostarczane są z wykorzystaniem usług firmy zewnętrznej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta pośrednikowi realizującemu dostawy na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 17 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Gdzie działamy?
Facebook icon Instagram icon Youtube icon Opinie - catering Rukola Blog - Rukola Catering
Rukola na Facebooku
Kalkulator kaloryczności

×
Szybkie zamówienie
box1

Dieta zbilansowana

box2

Dieta wegetariańska

box2

Dieta Wegetariańska bez Ryb

Dieta bezglutenowa

Dieta Bezlaktozowa

Dieta Bezglutenowa bez Laktozy

Dieta Paleo

×
x
MENU