Niska - siedzący tryb życia, sporadyczna aktywność
Średnia - min. 2 treningi / tydzień
Duża - min. 4 treningi / tydzień
Bardzo duża - 6 i więcej treningów / tydzień
OBLICZ